پنجره محوری 

یکی از مدلهای پنجره دوجداره با بازشوی جذاب پنجره دوجداره محوری است که به سبک اروپایی می باشد و در کشورهای اروپایی بسیار رایج است امروزه در کشور ما نیز به خصوص در خانه های ویلایی از پنجره های محوری استفاده می شود . بازشوی این پنجره به گونه ای است که لنگه حول یک محور به طول ۱۸۰ درجه می چرخد. ساختار پنجره دوجداره محوری به این صورت است که دو لولا بر روی قاب نصب شده‌اند که این لولاها می‌تواند بر بالا و پایین و یا چپ و راست آن باشد. به این صورت بازشو می تواند یا از زاویه بالا و  پایین و یا چپ و  راست به سمت هم داخل و هم خارج ساختمان حرکت کنید.

یی