نرده شیشه ای

یکی از مواد یا مصالحی که اکنون در ساخت نرده ها یا حفاظ ها استفاده می شود شیشه است است به این نوع حفاظ نرده شیشه ای اطلاق می گردد که ضمن بر عهده داشتن وظیفه اصلی خود یعنی جلوگیری از سقوط و محافظت از جان افراد, زیبایی را هم به پروژه اضافه میکنند

narde 1
نرده آلومینیومی لوله ای

نرده آلومینیومی لوله ای

سیستم نرده آلومینیومی مربعی 1

سیستم نرده آلومینیومی مربعی

سیستم نرده شیشه ای

سیستم نرده شیشه ای

پروفیل شیشه سکوریت 10 میلیمتر

پروفیل شیشه سکوریت
10 میلیمتر