سیستم آکاردئونی 

سیستم آکاردئون یک سیستم عایق برای درب تاشو با لولای ویژه از نوع سنگین است که به وسیله لاستیک های EPDM  آب بندی و عایق می شود .

قابلیت نصب تعداد لنگه های نامحدود دارد.

قابلیت نصب فریم پایین در داخل زمین دارد.

قابلیت نصب از سقف به کف دارد . 

29 1