پنجره کرتین وال 

نمای لامل یا همان نمای کرتین وال یکی از سیستمهای نمای مدرن ساختمانی است که ساختاری خود ایستادارد . ساختار خود ایستا به ساختاری گفته می‌شود که سنگینی وزن بالای شیشه را بر روی سازه کرتین وال یا همان لامل ها و شاسی کشی های مربوطه نگه می دارد و هیچ گونه بار مرده ای را بر ساختمان تحمیل نمی کند.

نمای کرتین وال یا اصطلاحاً لامل, نمایی شیشه ای است که در صورت نصب شدن صحیح ,سنگینی حاصل از وزن شیشه ها و بار انرژی های حاصل از باد, طوفان و بارندگی ها معمولا متوجه پوسته خارجی نمای ساختمان میشود و متوجه خود ساختمان نخواهد بود .در واقع نمای کرتین وال جز دسته بندی نما های خشک و نما های تهویه شونده به شمار می رود که زیبایی خاصی نسبت به نسل قبل از خود دارد.نسل قبل, از نمای کرتین وال ,نمای فریم لس بر روی آهن نام داشت در این نسل با نصب سیستم فریم لس روی آهن مشکلات متعددی از نظر آب بندی و هوا بندی به وجود می آمد.

Raeyners CS77
کرتین وال ترمال تقویتی فولاد 75م

سیستم کرتین وال ترمال بریک تقویتی با فولاد 75 میلی متری

اسکای لایت ترمال

سیستم اسکای لایت
ترمال بریک

ترمال یوچنل

سیستم کرتین وال ترمال بریک یو_چنل

ترمال نیم لامل لنگه مخفی

سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم لامل لنگه مخفی

کرتین وال کپ دار 60م

سیستم کرتین وال
کپ دار 60 میلی متری

کرتین وال ترمال یونیتایز 70 میلی متری

سیستم کرتین وال
ترمال بریک یونیتایز
70 میلی متری

سرامیک نما 6 میلی متر نصب با چسب

سیستم سرامیک نما
6 میلی متری نصب
با چسب

سرامیک نما نصب


سیستم سرامیک نما
نصب با قاب آلومینیومی