پنجره کشویی

یکی از انواع پنجره که این روزها میان خریداران بسیار هم پرطرفدار شده است , پنجره های کشویی می باشد . 

پنجره ها به صورت افقی از یک طرف به طرف دیگر با سر خوردن روی یک ریل باز می‌شود آن‌ها نیاز به فضای اضافی برای باز شدن ندارند و این امر این پنجره‌ها را به یک انتخاب محبوب در پاسیو ها ,ایوان ها, پیاده رو های تنگ و یا هر جایی که نمیخواهید درب یک پنجره معمولی به بیرون باز شود و باعث اشغال فضای بیشتری بشود, تبدیل کرده است .

پنجره های کشویی دسترسی آسان و کنترل شده و هوای تازه را فراهم می‌کند و در صورت بسته بودن بهره وری انرژی را ارائه می دهند.

کشویی
درب کشویی دفنی ترمال بریک

TS168

درب و پنجره کشویی ترمال بریک

TS143

MTS143

MTS143

TS115

TS115

MTS115

MTS115

پنجره کشویی ترمال بریک

TS77

MTS77

MTS77

پنجره کشویی

AS60